IPMA Slovakia

IPMA Slovakia

Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) od roku 2019 začína využívať značku IPMA Slovakia. SPPR oslavuje tento rok 25. výročie svojho založenia. Počas celej svojej histórie pôsobenia spoločnosti napĺňala víziu rozvíjať projektové riadenie a spájať projektovú komunitu na Slovensku.

IPMA Slovakia
Nové logo IPMA Slovakia

Spoločnosť pre projektové riadenie SPPR

Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) počas 25 rokov poskytovala prostredníctvom partnerstiev, seminárov a konferencií platformu pre zdieľanie skúseností z projektov. Zvyšovala povedomie o projektovom riadení a prostredníctvom certifikovaných projektových manažérov zvyšovala podiel úspešných profesionálne riadených projektov na Slovensku.

Už od počiatku založenia SPPR sú jej aktivity spájané s aktivitami a projektami IPMA® (International Project Management Association). Čo táto spolupráca priniesla?

Medzi najvýznamnejšie aktivity patria:

 • Certifikácia projektových manažérov podľa štandardu IPMA
 • Spolupráca a aktívna účasť na aktivitách SENET, čo je medzinárodná asociácia združujúca 15 členských krajín IPMA
 • Rozvoj novej generácie mladých projektových manažérov prostredníctvom založenia a podpory IPMA Young Crew Slovakia

Nakoľko spolupráca SPPR s IPMA stále posilňuje, rozhodli sme sa ešte intenzívnejšie začleniť do medzinárodnej rodiny IPMA a priniesť tak ešte viac benefitov pre projektových manažérov a projektovú komunitu na Slovensku. Naše ďalšie aktivity chceme posilniť v týchto oblastiach:

 • Rozvoj medzinárodných aktivít pre projektových manažérov
 • Posilnenie kompetencií a znalostných oblastí projektových manažérov
 • Prostredníctvom zvyšovania počtu certifikovaných projektových manažérov naďalej zvyšovať podiel úspešných profesionálne riadených projektov na Slovensku

SPPR je IPMA Slovakia

SPPR preto uvádza novú značku IPMA Slovakia®. Radi by sme využili povedomie o medzinárodnej značke IPMA, zdieľanie skúseností s viac ako 70 krajinami sveta a priniesli tak na Slovensko ešte viac zaujímavých poznatkov o projektovom riadení.

Čo je nové:

 • Pri marketingovej komunikácii SPPR začne využívať značku IPMA Slovakia
 • Doména www.sppr.sk bude prelinkovaná s novými doménami www.ipma.sk a www.ipma-slovakia.sk
 • Webstránka bude redizajnovaná podľa štandardu IPMA (viď www.ipma.world)
 • Obsah webstránky bude upravený so zameraním na produkty IPMA a IPMA Slovakia
 • Vzniknú nové profily IPMA Slovakia na sociálnych sieťach (primárne LinkedIn, Facebook, Instagram)
 • Vznikne nový vizuál pri prezentáciách (PowerPoint)
 • Marketingové predmety budú výlučne so značkou IPMA Slovakia

Čo ostáva bez zmeny:

 • Výška členského poplatku
 • Fakturačné a kontaktné údaje
 • Stanovy

Sme presvedčení, že nová silná značka bude ďalším krokom k ešte lepším službám pre členov.

Potrebujete sa poradiť?

Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr-Všetečka-projektové riadenie

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) 
alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.