Kňaz projektový manažér

Kňaz projektový manažér

Rola „projektového manažéra“ je univerzálna. Môže ju zastávať stavbár, právnik, lekár či kňaz. Neveríte, že môže byť aj „kňaz projektový manažér“? Potom si prečítajte tento príbeh…

Povedal o nás:

AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU mi dala štruktúru, prístupy a nástroje do mojich doteraz skôr intuitívnych a útržkovitých poznatkov o riadení projektov a organizácie. Momentálne pracujem na viacerých projektoch a teší ma, že získané znalosti môžem aplikovať okamžite.“

Martin
absolvent Akadémie projektového manažmentu

Ale poďme postupne…

Kňaz projektový manažér

Ako to začalo?

Na začiatku bolo svetlo…
No v našom príbehu bola na začiatku súťaž „Pošli fotku vyhraj kurz„. No a pretože Martin je projektový manažér a čitateľ knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE, tak fotku s knihou poslal. Fotka svojou originalitou vyhrala súťaž a Martinovi bola ponúknutá účasť na kurze „Plánovanie projektov“.

Iba na vysvetlenie:
Súťaž „Pošli fotku vyhraj kurz“ je trvalo platná a výhercovi je ponúknutá bezplatná účasť na kurze „Plánovanie projektov“. Tento kurz je prvým modulom z polročného tréningového programu Akadémia projektového manažmentu.

Kňaz projektový manažér

Mgr. Martin Mekel je riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie (Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov). Pri svojej práci je projektovým manažérom, ktorý riadi sociálne projekty pre rómsku komunitu najmä v Čičave a okolí Prešova.

Cieľom projektov, ktoré Martin riadi je pozdvihnúť duchovnú, spoločenskú, vzdelanostnú úroveň a sociálno-ekonomické postavenie jednotlivcov i skupín, podporovať a implementovať kresťanskú kultúru, združovať ľudí  a zlepšenie vzájomných vzťahov medzi komunitami. Jeho hlavnou cieľovou skupinou je rómska komunita.

Projekty na ktorých Martin spolupracoval, alebo ktoré riadil nájdete na:

Kňaz na kurze Akadémia projektového manažmentu

Bratislava: 27.9.2018.
Odborný garant Akadémie projektového manažmentu Petr Všetečka, gratuluje Martinovi Mekelovi k výhre kurzu „Plánovanie projektov“.Po kurze sa Martin rozhodol, že bude absolvovať celý tréningový program pre projektových manažérov: Akadémiu projektových manažmentu.

Martin bol od začiatku plnohodnotným členom tímu. Tak ako ostatní účastníci Akadémie projektového manažmentu bol rotujúcim vedúcim tímom, riadil prácu tímu a prezentoval výsledky tímovej práce.

Súčasťou Akadémie projektového manažmentu je aj modul „Budovanie projektových tímov“ v rámci ktorého účastníci absolvujú aj jeden deň v prírode. Na fotke účastníci s výstrojom pred vyrazením do prírody, kde plnili tímové úlohy pod dohľadom out-door inštruktora a lektora.

Terchová: 30.11.2018
Akadémia projektového manažmentu pre úspešných absolventov končí odovzdaním „Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu“ so štátnou pečiatkou. Na fotografii záverečná snímka absolventov Akadémie projektového manažmentu JESEŇ 2018 s osvedčeniami. Martin stojí celkom vpravo.

Záver

S Martinom som sa osobne stretol, učil som ho plánovať a riadiť projekty a viedol s ním rozhovory o živote.
Ako Martina vidím ja?

Ako účastník kurzu:
Veľmi bystrý, vnímavý a inteligentný. Ako som sa dozvedel je absolventom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, tzv. „MatFyz“. Do tímu účastníkov Akadémie projektového manažmentu zapadol ako všetci ostatní.

Ako človek:

Ak by som mal použiť jedno slovo, tak „skromný“ alebo „pokorný“. Vždy vnímavý, so zmyslom pre spravodlivosť. Zo srdca sa venuje záslužnej práci s rómskou komunitou na Východnom Slovensku a verí v jej úspech.

Po skončení Akadémie projektového manažmentu sme sa rozlúčili, no obaja vieme, že sa určite ešte uvidíme. Ako darček som dostal „Srdce na dlani“ – drevenú, ručne vyrobenú dekoráciu, ktorá vyjadruje srdce na dlani rómskej ruky (drevo ruky je tmavšej farby). Ako mi Martin povedal, darček bol vyrobený rómskym chlapcom, ktorý niekoľko dní pred odovzdaním zomrel na zdravotné problémy.

Martin ĎAKUJEM Ti za seba aj za ostatných absolventov Akadémie projektového manažmentu a všetci Ti želáme „VEĽA ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV„.

Potrebujete sa poradiť?

Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) 
alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.