Kurzy Projektové minimum

Na tejto stránke je popísaný 2-modulový akreditovaný tréningový program „Projektové minimum“. Je vhodný najmä pre pozície: manažér, líniový manažér, projektový manažér, člen projektového tímu, špecialista, pracovník ľudských zdrojov HR a iné.

Kurzy: v slovenskom jazyku.

Študijné manuály: v slovenskom jazyku

BONUS: anglicko-slovenská publikácia (učebnica) PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK Guide).

Čo školením získate?

Projektové minimum je určené na rýchle zaškolenie a pravidelné doškoľovanie všetkých pracovníkov, ktorí sa na svojich pracovných pozíciách priamo či nepriamo podieľajú na riadení projektov a zákaziek (teda nie len pre projektových manažérov). Kurz Projektové minimum je vhodný aj pre začínajúcich manažérov a členov tímov.

Rozsah: spolu 2 stretnutia, 2+2 dni
Plánovanie projektov………………………………………….….2 dni,
Riadenie projektov………………………………………………..2 dni.

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.