Ak kurzy projektového riadenia, tak z portálu:

projektoveriadenie.sk

NEPREHLIADNITE:
Akadémiu projektového manažmentu
začíname 17. septembra

Čo potrebujete...

1. Naučiť sa riadiť projekty? 

Potom si vyberte kurzy:

  • Projektové minimum
  • Akadémia projektového manažmentu
  • Projektový manažer za 10 dní (audio-video)

2. Pripraviť sa na certifikáciu? 

Potom si vyberte kurzy:

  • IPMA príprava na certifikáciu
  • PMI príprava na certifikáciu
  • PRINCE2 Foundation a Practitioner

Vyberte si z kalendára alebo katalógu nižšie...

Potrebujete sa poradiť?
Pomôžeme Vám ...

+421 905 800 995
asistent@garantpp.sk

Katalóg kurzov

Potrebujete sa naučiť riadiť projekty?

Akadémia projektového manažmentu
TOP TRÉNINGOVÝ PROGRAM: Chcete sa stať naozaj uznávaným odborníkom v oblasti riadenia projektov?
2.197€ + DPH
projektové minimum
Potrebujete rýchlo pochopiť základné princípy riadenie projektov a prakticky si ich precvičiť na príkladoch z praxe?
897€ + DPH
projektový-manažér-za-10-dni
Chcete už DNES študovať vlastným tempom? Chcete využiť audio-video tréningový program, vrátane mp3 na cesty?
457€ + DPH

Katalóg kurzov

Potrebujete sa pripraviť na certifikáciu?

projektové riadenie kurzy IPMA
Rýchlo Vás pripravíme na certifikáciu IPMA®. Praktický kurz vedie hodnotiteľ IPMA® pre Slovenskú republiku.
697€ + DPH
projektové riadenie kurzy Prince2
Pripravíme Vás na certifikáciu PRINCE2®. Kurz vedie senior lektor s certifikátom PRINCE2® Professional.
890€ + DPH
projektové riadenie kurzy PMI
Pripravíme Vás na certifikáciu PMI®. Praktický kurz vedie senior lektor s certifikátom PMI® PMP.
1.050€ + DPH

Kalendár kurzov

vyberte si podľa dátumu

Projektový manažér za 10 dní 
10 lekcií (video + podcasty)

audio-video kurz
už dnes 

on-line z domu samoštúdium

 Želáme vám pokojné a slnečné leto ...

 august 2021 -  projektové riadenie kurzy 

Projektový manažer za 10 dní 
10 lekcií (video + podcasty)

audio-video kurz
už dnes 

on-line z domu samoštúdium 

IPMA príprava na certifikáciu
IPMA-D,C,B,A

18.8. + 3 termíny dohoda

on-line
konzultácie

PRINCE2
Foundation (3 dni)

on-line
2.8.-4.8.

on-line
webinár

PRINCE2
Practitioner (1 deň)

on-line
5.8.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation (3 dni)

on-line
16.8.-18.8.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+1 deň)

on-line
2.8.-5.8.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation (3 dni)

2.8.-4.8.

Bratislava

PRINCE2
Practitioner (2 dni)

5.8.-6.8.

Bratislava

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+2 dni)

on-line
2.8.-6.8.

Bratislava

 september 2021 -  projektové riadenie kurzy 

Projektový manažer za 10 dní 
10 lekcií (video + podcasty)

audio-video kurz
už dnes 

on-line z domu samoštúdium

Akadémia projektového manažmentu
Modul: Plánovanie projektu

23.9. - 24.9. 

Trnava
alebo on-line

IPMA príprava na certifikáciu
 IPMA-D,C,B,A

29.9. + 3 termíny dohoda

on-line
konzultácie

PRINCE2
Foundation (3 dni)

6.9.-8.9.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation (3 dni)

6.9.-8.9.

Bratislava

PRINCE2
Practitioner (1 deň)

9.9.

on-line
webinár

PRINCE2
Practitioner (2 dni)

9.9.-10.9.

Bratislava

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+1 deň)

6.9.-9.9.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+2 dni)

6.9.-10.9.

Bratislava

PRINCE2
Foundation (3 dni)

20.9.-22.9.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation (3 dni)

27.9.-29.9.

Žilina

PRINCE2
Practitioner (2 dni)

30.9.-1.10.

Žilina

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+2 dni)

27.9.-1.10.

Žilina

SCRUM
Master, Developer, Product Owner (2 dni)

13.9.-14.9.

Bratislava

viac info:
asistent@garantpp.sk

 október 2021 -  projektové riadenie kurzy 

Projektový manažer za 10 dní 
10 lekcií (video + podcasty)

audio-video kurz
už dnes 

on-line z domu samoštúdium

Akadémia projektového manažmentu
Modul: Riadenie projektu

14.10. - 15.10.

Trnava
alebo on-line

PRINCE2
Foundation (3 dni)

4.10.-6.10.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation (3 dni)

4.10.-6.10.

Bratislava

PRINCE2
Practitioner (1 deň)

7.10.

on-line
webinár

PRINCE2
Practitioner (2 dni)

7.10.-8.10.

Bratislava

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+1 deň)

4.10.-7.10.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+2 dni)

4.10.-8.10.

Bratislava

PRINCE2
Foundation (3 dni)

11.10.-13.10.

Košice

PRINCE2
Practitioner (2 dni)

14.10.-15.10.

Košice

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+2 dni)

11.10.-15.10.

Košice

PRINCE2
Foundation (3 dni)

20.10.-22.10.

on-line
webinár

SCRUM
Master, Developer, Product Owner (2 dni)

18.10.-19.10.

Košice

viac info:
asistent@garantpp.sk

IPMA príprava na certifikáciu
IPMA-D,C,B,A

individuálne
termíny dohodou

on-line
konzultácie

 november 2021 -  projektové riadenie kurzy 

Projektový manažer za 10 dní 
10 lekcií (video + podcasty)

audio-video kurz
už dnes 

on-line z domu samoštúdium

Akadémia projektového manažmentu
Modul: Budovanie projektových tímov

3.11. - 5.11.
4.11. out-door

Terchová
alebo on-line

Akadémia projektového manažmentu
Modul: Orientácia na výsledok

25.11. - 26.11.

Terchová
alebo on-line

IPMA príprava na certifikáciu
IPMA-D,C,B,A

individuálne
termíny dohodou

on-line
konzultácie

PRINCE2
Foundation (3 dni)

3.11.-5.11.

Banská Bystrica

PRINCE2
Foundation (3 dni)

8.11.-10.11.

Bratislava

PRINCE2
Practitioner (2 dni)

11.11.-12.11.

Bratislava

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+2 dni)

8.11.-12.11.

Bratislava

PRINCE2
Foundation (3 dni)

8.11.-10.11.

on-line
webinár

PRINCE2
Practitioner (1 deň)

11.11.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+1 deň)

8.11.-11.11.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation (3 dni)

22.11.-24.11.

on-line
webinár

SCRUM
Master, Developer, Product Owner (2 dni)

15.11.-16.11.

Bratislava

viac info:
asistent@garantpp.sk

 december 2021 -  projektové riadenie kurzy 

Projektový manažer za 10 dní 
10 lekcií (video + podcasty)

audio-video kurz
už dnes 

on-line z domu samoštúdium

Akadémia projektového manažmentu
Modul: Stratégia organizácie a projekty

9.12. - 10.12.

Terchová
alebo on-line

IPMA príprava na certifikáciu
IPMA-D,C,B,A

individuálne
termíny dohodou

on-line
konzultácie

PRINCE2
Foundation (3 dni)

6.12.-8.12.

Bratislava

PRINCE2
Practitioner (2 dni)

9.12.-10.12.

Bratislava

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+2 dni)

6.12.-10.12.

Bratislava

PRINCE2
Foundation (3 dni)

6.12.-8.12.

on-line
webinár

PRINCE2
Practitioner (1 deň)

9.12.

on-line
webinár

PRINCE2
Foundation + Practitioner (3+1 deň)

6.12.-9.12.

on-line
webinár

 
Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.
PTBOK™ je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.