OBJEDNÁVKA
on-line e-Akadémia projektového manažmentu

Poznámka:
Možnosť 4 splátok pre súkromné osoby a živnostníkov (zaškrtni nižšie).

Minimálny počet je 6 osôb v skupine. Počet účastníkov navoľte v kolónke Položky a ceny.
Meno a kontaktné údaje účastníka kurzu vpíšte do kolónka Poznámka.
Ďakujeme.