Projektový manažment
Terminologický slovník ZDARMA

Ako sa vyznať v spleti odbornej terminológie projektového manažmentu?
Kde nájsť vhodný a cenovo dostupný slovník?
A pokiaľ možno elektronický?

Máme pre Vás darček:

Projektový manažment – terminologický slovník ZDARMA

Terminologický slovník je darčekom: 

  • od profesora Igora Trávnika – terminologická časť
    a docenta Petra Všetečku – myšlienková mapa (vo verzii 1.1),
  • pre odbornú komunitu projektových manažérov,
  • s cieľom podporiť profesionálne riadenie projektov a projektových manažérov na Slovensku a v zahraničí.

Základom odborných pojmov je terminológia medzinárodného štandardu projektového riadenia IPMA a celoživotné znalosti autora – profesora Igora Trávnika z oblasti medzinárodných noriem a slovenských technických noriem (STN).

Terminologický slovník je volne šíriteľný

Môžete si ho BEZPLATNE stiahnuť a ďalej BEZPLATNE šíriť.
Terminologický slovník nesmie byť používaný treťou stranou na komerčné účely (nesmie sa predávať).

Terminologický slovník (verzia 1.1, december 2009)
obsahuje:

projektový manažér ipma

MYŠLIENKOVÚ MAPU,
ktorá vyjadruje vzájomné väzby medzi pojmami,

SLOVENSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK PROJEKTOVÉHO RIADENIA,
ktorý vysvetľuje jednotlivé pojmy,

HYPERTEXTOVÉ LINKY,
ktoré umožňujú „skákať“ z pojmu na pojem, a tým sa rýchlejšie učiť.

Terminologický slovník (4. rozšírené vydanie, január 2015)
obsahuje:

ANGLICKO – SLOVENSKÝ SLOVNÍK PROJEKTOVÉHO RIADENIA
SLOVENSKO – ANGLICKÝ SLOVNÍK PROJEKTOVÉHO RIADENIA,
ktorý prekladá najčastejšie anglické a slovenské pojmy a skratky projektového riadenia,

SLOVENSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK PROJEKTOVÉHO RIADENIA,
ktorý vysvetľuje jednotlivé pojmy,

HYPERTEXTOVÉ LINKY,
ktoré umožňujú „skákať“ z pojmu na pojem a tým sa rýchlejšie učiť.

Potrebujete sa poradiť?

Kontaktujte autora.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) 
alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.