Zadanie projektu CANVAS (zadanie na A4)

3.6. 20181 Komentár

Každý kto riadi projekty vie, že nadhľad nad projektom je dôležitejší ako poznanie všetkých detailov (ktoré sa veľmi pravdepodobne v projekte aj tak zmenia). Preto je vhodné mať po ruke zadanie a prehľad o celom projekte na jednej A4. Článok „Zadanie projektu Canvas“ popisuje u nás pomerne málo známu techniku Canvas, ktorá sa dá veľmi dobre využiť na zadanie projektu.

Zadanie projektu Canvas (zadanie na A4)

Čo to je Canvas?

Canvas (v preklade PLÁTNO) je textový a grafický dokument, ktorý sa využíva na vytváranie nových alebo dokumentovanie existujúcich modelov podnikania. Môžete si ho predstaviť ako „obraz“ toho, čo sa má urobiť a na čo všetko to bude mať vplyv. Canvas je vizuálna tabuľka rozdelená do textových polí, ktoré popisujú rôzne aspekty obchodného modelu – hodnotovú propozíciu, infraštruktúru, zákazníkov, financie a produkty a pod.

Obchodný model Canvas prvýkrát navrhol Alexander Osterwalder na základe svojej predchádzajúcej práce na Obchodnom modeli Ontology (Ontológia obchodných modelov).

Na čo slúži Canvas?

Canvas sa využíva v rámci strategického manažmentu na vytvorenie nadhľadu – celkového prehľadu („obrazu“) a vzájomných súvislostí v danej oblasti (segmente podnikania).

Obchodný model Canvas sa používa pri konkrétnych obchodných scenároch a aplikáciách, na ktoré bol tiež uspôsobený. Napríklad:

 • Uvedenie produktu na trh
 • Zásobovací reťazec
 • Cash Flow
 • Interná komunikácia
 • Efektívny startup a pod.

Je to praktický nástroj, ktorý zjednodušuje uchopenie, tvorbu, analýzu danej témy a diskusiu o nej. Je dostupný na základe licencie Creative Commons od organizácie Strategyzer AG a je možné ho používať bez akýchkoľvek obmedzení v rámci vytvárania obchodných modelov.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

Obrázok 1: Obchodný model Canvas

Zdroj: By Business Model Alchemist – http://www.businessmodelalchemist.com/tools, CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11892574

Zadanie projektu Canvas (zadanie na A4)

Model Canvas sa dá využiť na rôzne aspekty riadenia firmy, vrátane riadenia projektov. Je výsledkom tímovej práce. Tím sa postupnými krokmi dopracuje na jednotné vnímanie toho čo sa má urobiť, kedy, ako, za koľko a najmä prečo?

Ak sa budete vo svojej praxi inšpirovať pôvodnou myšlienkou Canvas, tak si môžete navrhnúť vlastnú tabuľku s vlastnými poľami, ktoré potrebujete posúdiť či sledovať v rámci plánovania a riadenia projektu.

Návod na použitie Canvas

Canvas sa využíva pri príprave projektu. Návrh možných krokov:

 1. Vytvoriť návrhový tím a zvolať jedno alebo niekoľko otváracích stretnutí projektu (angl. Start-up Workshop) s cieľom zhrnúť potrebné informácie a zosúladiť očakávania od budúceho projektu.
 2. Ujasniť si, z akých polí sa má Canvas skladať. Ak je už Canvas v organizácii zavedený (štandardizovaný), využiť ho. Prekresliť ho na veľký flipchartový papier, aby bol dobre viditeľný pre všetkých členov tímu.
 3. Využiť lepiace bločky a pod vedením vedúceho tímu postupne zjednotiť názor na jednotlivé aspekty pripravovaného projektu, ako sú:
 • dôvod, prečo sa projekt má realizovať a čo má priniesť,
 • aká je východisková situácia (súčasný stav),
 • aký je želaný stav, popis situácie na konci (čo sa má v rámci projektu dodať),
 • od kedy do kedy sa má projekt realizovať a aké sú hlavné etapy a míľniky,
 • kto bude zadávateľom projektu (bude projekt dozorovať v mene investora),
 • kto má byť manažérom projektu (bude riadiť projektový tím),
 • koho sa projekt týka, kto by mal pracovať v projektovom tíme,
 • koľko bude potrebných finančných prostriedkov,
 • aké sú predpoklady, obmedzenia a hlavné riziká projektu.
 1. Odpovede na vyššie uvedené aspekty sa postupne vpisujú na papieriky, lepia na papier a tak vytvoria celkový obraz (umelecky povedané „plátno“, angl. Canvas) o budúcom projekte.
 2. Pripravený Canvas v tomto formáte môže byť pripravený na prezentáciu pred kompetentným orgánom, ktorý bude rozhodovať o spustení/nespustení projektu. Manažér, ktorý bude prezentovať informácie vpísané na Canvas demonštruje, že má projekt premyslený a pripravený na schválenie.
 3. Následne môže byť Canvas prepísaný na formát A4 (veľmi praktický rozmer pre denné použitie), alebo vpísaný do upraveného softvérového nástroja. Tým sa stáva súčasťou projektovej dokumentácie.
 4. Je vhodné, aby ako člen vyššie uvedeného návrhové tímu pracoval aj budúci manažér projektu. Dokument Canvas sa následne stáva Zadaním projektu, ktoré má manažér projektu so svojim tímom naplniť.

Canvas pre projektové riadenie

Váš Canvas („obraz“ o projekte) môže mať rôznu podobu. Pridávajte alebo uberajte políčka v dokumente tak, aby Vám dané informácie dávali zmysel. Aby nič nechýbalo a nič nebolo navyše.

Obrázok 2: Zadanie projektu Canvas (zadanie na A4) – návrh

Podobný článok: Zadanie projektu Logický rámec

Potrebujete pomôcť:  kontaktujte autora


Autor

Petr-Všetečka-projektové riadenie

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
certifikovaný projektový manažér IPMA level B a PRINCE2 Practitioner
autor knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK Guide, ptbok.com)
+421 905 800 995, vsetecka@garantpp.sk


Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenie tohoto komentára. Zásady spracovania osobných údajov