Ako zvýšiť účinnosť kurzov projektového manažmentu?

Chcete nahliadnuť do členskej sekcie pre účastníkov kurzov?

Je vzdelávanie projektových manažérov nevyhnutné zlo?

Začnime citátom:
„Nikdy nemáme čas ani prostriedky, aby sme veci urobili správne na prvý raz. Vždy však nájdeme dostatok času aj prostriedkov, aby sme to po sebe opravili!“

Murphyho zákon

Pripomína vám to niečo?

Nemáte čas ani prostriedky na vyškolenie projektových manažérov? No ak opakovane vznikajú na vašich projektoch vážne problémy (problémy s kvalitou, neplnenie termínov, náklady navyše), nájdete si aj čas aj financie, aby ste projektových manažérov a celé projektové tímy nechali vyškoliť.

Ak by ste mali iné možnosti rýchleho získania teoretických vedomostí a praktických zručností – asi by ste ich využili. No veľa iných možností nemáte. Ale asi sa zhodneme, že nie je školenie ako školenie...

Ako zvýšiť účinnosť kurzov projektového manažmentu?

Vzdelávaniu projektových manažérov a členov tímov sa venujeme už od roku 2007. A pochopiteľne už roky využívame princíp trvalého zlepšovania metódou PDCA.

V niekoľkých riadkoch vám odkryjeme naše know-how tréningových programov pre projektových manažérov. Táto metóda sa stretla s vysokým uznaním u pracovníkov HR oddelení zodpovedných za vzdelávanie, no najmä u samotných účastníkov kurzov projektového manažmentu.

V čom je skryté tajomstvo?

Najmä v tom, že vzdelávanie riadime ako projekty nasledovne:

Krok 0:
Zistíme očakávania zadávateľa a vypracujeme vzdelávací program na mieru.

Krok 1:
Zorganizujeme Úvodnú poradu s účastníkmi vzdelávania (kick off meeting) a otvoríme členskú sekciu s pred-kurzovou prípravou.

Krok 2:
Vykonáme úvodné testovanie znalostí.

Krok 3:
Zorganizujeme modulové vzdelávanie (viacej nadväzných kurzov/modulov s prevahou aktívnych foriem vzdelávania, ako sú cvičenia, testy, príklady, prípadové štúdie, rozbor reálneho projektu, zdieľanie praktických skúseností navzájom...).

Krok 4: Vykonáme záverečné testovanie (môže prebiehať aj priebežne po absolvovaní jednotlivých kurzov/modulov)

Krok 5:
Zorganizujeme Záverečný workshop s účastníkmi vzdelávania, vyhodnotíme spokojnosť účastníkov a reálne prínosy pre praktické využitie poznatkov.

Základné princípy našich kurzov projektového manažmentu sú:

 • proaktívna komunikácia so zadávateľom aj účastníkmi,
 • zameranie sa na potreby zákazníka,
 • prekročenie očakávaní zákazníka (BONUSY navyše),
 • neformálna pracovná atmosféra, dobrá nálada a humor.

Citát:
„Rob hoci najnepatrnejšiu vec na svete, no rob ju najlepšie.“

Tomáš Baťa

Chcete poznať detaily?
Čítajte ďalej...

Krok 0: Príprava

Ak máte záujem o rozvoj svojich projektových manažérov, alebo sa potrebujete iba poradiť - kontaktujte nás (asistent@garantpp.sk, +421 905 800 995). Zistíme vaše očakávania a potreby. Vypracujeme vám vzdelávací program na mieru. A v prípade záujmu o spoluprácu spoločne naplánujeme jeho realizáciu podľa vašich potrieb a možností.

Krok 1: Spustenie a pred-kurzová príprava

Zorganizujeme Úvodnú poradu s účastníkmi vzdelávania (kick off meeting) formou on-line stretnutia. Jeho hlavným cieľom je vzájomné zoznámenie sa účastníkov a lektorského tímu a najmä jednotné vnímanie toho, čo nás spoločne čaká. Predstavíme vám obsah jednotlivých kurzov, vydáme organizačné pokyny a dohodneme si pravidlá spolupráce.

Následne vám zašleme prístup do privátnej členskej sekcie s pred-kurzovou prípravou. Sekcia je osobitná pre každú skupinu, čo umožňuje aj priebežné vkladanie napr. fotografií, video záznamov z Úvodnej porady alebo on-line kurzov, ak sú súčasťou vzdelávania a pod.

Členská sekcia obsahuje:

 • PDF materiály a eBooky,
 • 10 video lekcií a 10 audio podcastov, 
 • doplnkové video návody,
 • linky na nadväzné odborné články,
 • a iné hodnotné študijné materiály.

Chcete nahliadnúť?

Každému účastníkovi je zaslaná aj anglicko-slovenská kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE, ktorá je základnou študijnou literatúrou. Jej anglicko-slovenské spracovanie so zameraním na zjednotenie odborného názvoslovia (terminológie) z nej robí unikátnu publikáciu na našom trhu.

kurzy projektového manuály

Navyše na každý modul je pripravený pracovný zošit/manuál, ktorý je podľa typu vzdelávania distribuovaný účastníkom ako tlačený alebo v PDF.

Krok 2: Úvodné testovanie

Čo nemeriame, nedokážeme riadiť. To platí aj pre vedomosti.

Preto vykonáme úvodné testovanie účastníkov. Podľa rozsahu vzdelávania sú testy rozdelené na testovanie pre jednotlivé kurzy/moduly. Testy sú spracované podľa medzinárodného štandardu IPMA - Súbor požadovaných spôsobilostí - SPS4.

Krok 3: Modulové zážitkové vzdelávanie

Problematika projektového manažmentu je značne rozsiahla a vyžaduje si rozdelenie do viacerých kurzov/modulov. Tieto sú od seba oddelené medziobdobím v trvaní zvyčajne 2 – 3 týždne. Tento čas umožňuje účastníkom kurzov overiť nadobudnuté vedomosti v praxi a svoje poznatky zdieľať s ostatnými účastníkmi na nasledujúcom kurze/module.

Tým sú vytvorené logické etapy vzdelávacieho projektu s konkrétnymi výstupmi na konci každého kurzu/modulu.

kurzy projektového manažmentu

obrázok: Modulový tréningový program Akadémia projektového manažmentu

Atraktívnosť vzdelávania je dosahovaná prevahou aktívnych foriem vzdelávania, ako sú cvičenia, testy, príklady, prípadové štúdie, rozbor reálneho projektu, zdieľanie praktických skúseností navzájom a častým opakovaním prebranej problematiky.

Účastníci pracujú samostatne i v tímoch. Pričom využívame princíp rotujúceho vedúceho tímu. Vedúci tímu je zodpovedný za organizáciu plnenia úlohy a následnú prezentáciu vypracovaného výstupu. Ak si zákazník alebo situácia vyžaduje, organizujeme kurzy aj on-line.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

No a to všetko je možné dosiahnuť iba nasadením skúseného lektorského tímu (senior lektori, konzultanti, koučovia) s praktickými odbornými, ale aj životnými skúsenosťami. V našom tíme je každý lektor osobnosťou s pozitívnym postojom k životu a práci, ktorý dokáže vytvoriť neformálnu pracovnú atmosféru, plnú dobrej nálady a optimizmu.

Ako riaditeľ osobne dohliadam na výber, zapracovanie a následne aj kvalitu nášho tímu.

Pridruženým pozitívnym efektom kurzov projektového manažmentu je aj:

 • získanie prezentačných zručností a schopnosti vystupovať na verejnosti,
 • sieťovanie účastníkov a budovanie neformálny väzieb a priateľstva.

V rámci Akadémie projektového manažmentu je zaradený aj out-door tréning na overenie spôsobilostí riadenia tímu, delegovania úloh a komunikácie v rôznych neštandardných situáciách. Zážitky a praktické skúsenosti, ktoré si účastníci odnášajú, sú trvácne.

Krok 4: Záverečné testovanie

Po skončení každého kurzu/modulu vykonáme záverečné testovanie účastníkov. Jedná sa o rovnaké testy, ktoré účastníci vypracovali pri úvodnom testovaní.  Týmto spôsobom sa môžu účastníci sami presvedčiť o zvýšení svojich vedomostí a účinnosti vzdelávania – čo pôsobí silno motivujúco.

Krok 5: Záverečný workshop

Na záver vzdelávania zorganizujeme Záverečný workshop s účastníkmi vzdelávania. V závislosti od rozsahu vzdelávania, potrieb a možností vzdelávania sa môže jednať o posledný blok posledného školiaceho dňa alebo osobitný on-line workshop s odstupom niekoľkých mesiacov po kurze. 

Na workshope spoločne vyhodnotíme spokojnosť účastníkov a reálne prínosy pre praktické vyžitie poznatkov. Následným výstupom sú referencie, ale aj spätná väzba pre náš lektorský tím. Úspešným absolventom je odovzdaný certifikát.

certifikát-PM kurzy projektový manažment

PLUS niečo navyše

Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, preto radi prekročíme vaše očakávania. Podľa rozsahu dohodnutého vzdelávania vám ako BONUS ZDARMA poskytneme:

projektové myslenie 5 princípov kampaň dôvery
 • elektronické pomôcky na riadenie projektov,
 • doplnkové materiály,
 • vypracovanie a písomnú správu o vašej Pracovnej charakteristike a Manažérskom profile (s využitím HR systému AKCEPT-HR),
 • a v prípade Akadémie projektového manažmentu (pre verejnosť) vás aj bezplatne pripravíme na medzinárodnú certifikáciu projektových manažérov podľa štandardu IPMA.

Záver

Čo vy na to?
Chcete sa rýchlo a efektívne naučiť riadiť projekty?
A nájdete si čas a prostriedky...?

Ak máte záujem, zoznámte sa s našim najpredávanejším produktom, ktorým je Akadémia projektového manažmentu (KLIKNI). Jedná sa o komplexný akreditovaný tréningový program pre projektových manažérov a členov projektových tímov, ktorý už pomohol 100-kám absolventov zo Slovenskej aj Českej republiky. Ich spokojnosť si môžete overiť v sekcii Referencie ...link. Akadémiu PM otvárame v priebehu celého roka pre firemné skupiny a 2x do roka aj pre verejnosť (na jar a na jeseň).

Naučte sa RAZ a NAVŽDY ako efektívne riadiť projekty a šetriť svoj čas.
Ten potom môžete venovať svojej rodine alebo vlastným záľubám.
Želáme Vám veľa úspešných projektov.

A ešte humorný citát na záver:
„Nemajte strach z dokonalosti – nikdy ju nedosiahnete.“

Salvátor Dalí

Súvisiaci článok

Autor

Potrebujete sa poradiť? Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti. 

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Obrázok z Pixabay 
Ochranné známky
PMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® , PfMP®, PMBOK®  Guide sú registrované ochranné známky Project Management Institute.
PTBOK™  Guide je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.