Kurzy PMI®
a certifikácia

Chcete získať medzinárodne uznávaný certifikát,
ktorý je preferevaný na globálnych trhoch?

projektové riadenie kurzy PMI úsmev

Prečo absolvovať kurz PMI?

 • aby ste pochopili a naučili sa štandard PMI (PMBOK® Guide),
 • spoznáte usporiadanie a priebeh certifikačnej skúšky,
 • vyskúšate si simuláciu situácií podobných na skúške,

 • spolu s trénerom si vypracujete individuálny prípravný plán,

 • bude Vás školiť skúsený školiteľ, držiteľ certifikátu PMI PMP,
 • vypracujete si individuálnu stratégiu skúšky,

 • naučíte sa tipy a triky pre úspešnú skúšku.

PMI – čo je to?

PMI (Project Management Institute) je medzinárodná asociácia projektového manažmentu so sídlom v USA, ktorá vyvinula a udržiava celosvetovo najrozšírenejší medzinárodný štandard projektového manažmentu.

Tento štandard je popísaný v publikácii PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). Základom štandardu je 5 skupin procesov a 10 znalostných oblastí. 

kurzy PMI PTBOK Guide

Prečo sa certifikovať?

projektové riadenie kurzy PMI certifikát
 • Získate medzinárodne platný certifikát PMI v anglickom jazyku a Vaše meno bude zapísané do medzinárodnej databáze (klikni).
 • Vaša hodnota na trhu práce výrazne vzrastie.
 • Pre domácich aj zahraničných zákazníkov je Váš cetifikát dokladom, že ich projekt a financie sú v rukách odborníka.
 • Pre zametnávateľa, je certifikácia potvrdením Vašej odbornej spôsobilosti, ktorá Vám pomôže udržať si pracovnú pozíciu.
 • Vo verejnom obstarávaní sa vyžadujú certifikáty projektového manažmentu a Vy budete jeho držiteľom.

Certifikát PMI

Podľa certifikačného štandardu PMI je možné získať  certifikáty:

 • PMP® - Project Management Professional
 • CAPM® - Certified Associate in Project Management 
projektové riadenie kurzy PMI triangel

PMI CAPM®
príprava na certifikáciu
kurz 

2 + 3 dni vo Viedni
alebo 10 online vysielaní

Vstupná podmienka certifikácie:
SŠ a  
23 hod. PM vzdelávania

CENA:
2.290€ bez DPH
2.748€ s DPH

PMI PMP®
príprava na certifikáciu
kurz 

2 + 3 dni vo Viedni
alebo 10 online vysielaní

Vstupná podmienka certifikácie:
skúsenosti s riadením projektov
SŠ/VŠ + prax 60/36 mesiacov
35 hod. PM vzdel. alebo CAPM

CENA:
2.290€ bez DPH
2.748€ s DPH

Dôležité:
Kurz je vedený v anglickom jazyku.
Certifikácia je v anglickom jazyku.
CENA CERTIFIKÁCIE nie je súčasťou kurzu.

Certifikačný poplatok sa platí certifikačnému orgánu a je rozdielny pre jednotlivé stupne certifikácie. 
Predpokladom pre úspešné zloženie skúšky sú aj všeobecné znalosti z projektového riadenia.

Potrebujete sa poradiť?

Zavolajte alebo napíšte. Rád Vám poradím a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA level B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.
PTBOK™ je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.