OBJEDNÁVKA
Projektový manažment AUDIO KURZY

Vyplnením formulára si záväzne objednávate 10 audio lekcií  projektového manažmentu (v českom jazyku).

Do kolónky Poznámka napíšte:
kontaktné údaje osoby, ktorá bude kurz študovať (meno, email), ak sa jedná o inú osobu, ako je objednávateľ.