Prečo projekty zlyhávajú?
Krutá štatistika a humorné príklady neúspechu.
Aký je rozdiel medzi úspechom a neúspechom?

Štatistické údaje sa využívajú na riadenie systémov, vrátane firiem. Sú zdrojom hodnotných informácií a poučení, a to platí aj pre oblasť projektového manažmentu. Inšpirujte sa aj Vy štatistikou chýb a zlyhaní v oblasti projektového riadenia, ktorá bola publikovaná v zahraničnej literatúre. A hlavne sa z nich poučte.

„Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejte na mysli, ona vám to vyčíslí...“

z českej rozprávky - Princové jsou na draka

Článok je prekladom z anglického originálu „Project Management Statistics: Trends and Common Mistakes in 2022“, doplnený vysvetlivkami autora a obrázkymi z praxe. Článok je rozdelený do nasledovných častí:

 • Výber zo štatistiky projektového manažmentu
 • Všeobecné štatistiky a fakty o projektovom manažmente
 • Štatistiky zlyhaní projektu
 • Štatistiky a trendy projektového manažmentu
 • Štatistiky výkonnosti projektového manažmentu
 • Časté otázky

Výber zo štatistiky projektového manažmentu

Riadenie projektu nie je lacné - vyžaduje 7% až 15% celkového rozpočtu projektu. Ale spustenie projektu bez spoľahlivého alebo dôsledného riadenia projektu však prinesie viac škody ako úžitku. Preto autori pôvodného článku prevzali od rôznych spoločností najdôležitejšie štatistiky projektového manažmentu, ktoré vám môžu pomôcť si urobiť jasnejší obraz o výkonnosti projektového riadenia, ale tiež pochopiť, prečo projekty zlyhávajú a aké faktory sú rozhodujúce pre ich úspech či neúspech.

projektový manažment štatistika

Pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli PREČO SI NEMÔŽETE DOVOLIŤ PROCESY PROJEKTOVÉHO RIADENIA PREHLIADAŤ. Pretože:

 • 70% všetkých projektov zlyhá.
 • 42% spoločností nechápe potrebu alebo dôležitosť projektového riadenia.
 • 55% projektových manažérov uvádza prekročenie rozpočtu, ako dôvod zlyhania projektu.
 • Angažovanie zainteresovaných strán je najcennejším procesom projektového manažmentu.
 • 62% úspešne dokončených projektov malo vlastných zadávateľov projektu (angl. project sponsor), ktorí projekty aktívne podporovali.
projektový manažment štatistika neúspech
projektový manažment štatistika neúspech
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie

Všeobecné štatistiky a fakty o projektovom manažmente

projektové riadenie chyba

1.  70% projektov zlyhá.

Percento projektov, ktoré neuspejú, je pomerne vysoké - neuveriteľných 70% všetkých projektov nedodá to, čo bolo sľúbené zákazníkom. Implementácia riadiaceho procesu však ukazuje zníženie poruchovosti na 20% alebo menej. (4PM)

2.  Organizácie, ktoré podceňujú riadenie projektov vidia, že o 50% viac ich projektov zlyhalo.

Štatistiky projektového manažmentu ukazujú, že v roku 2018 organizácie, ktoré prehliadali (podceňovali) proces projektového riadenia, hlásili zlyhanie polovice alebo viacerých svojich projektov. To znamená obrovské finančné straty spolu s potenciálnymi premárnenými obchodnými príležitosťami a stratenými klientmi. (PMI)

 

3.  9,9% z každého dolára je premrhaných kvôli zlému výkonu.

Spoločnosti na celom svete premrhajú takmer každých 10 sekúnd 1 milión dolárov v dôsledku neúčinnej implementácie obchodnej stratégie. Výsledkom sú približne 2 bilióny dolárov ročne. (PMI)

štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie

4.  42% spoločností nechápe potrebu alebo dôležitosť projektového riadenia.

Najnovšie štatistiky projektového manažmentu ukazujú, že 58% organizácií plne chápe hodnotu implementácie projektového manažmentu ako spôsobu, ako dosiahnuť lepší výkon. To znamená, že 42% spoločností podceňuje dôležitosť projektového manažmentu ako kľúčovej zložky úspechu projektu. (PMI)

 

5. Projekty sú 2,5-krát úspešnejšie, keď sa implementujú postupy projektového manažmentu.

Robustný systém projektového riadenia nepochybne zvyšuje šance na úspech, šetrí náklady a znižuje riziko. Štatistiky projektového manažmentu „Pulse“ ukazujú, že výkonné organizácie s osvedčenými postupmi projektového manažmentu splnili svoje pôvodné ciele 2,5-krát častejšie (89% vs. 34%). (PMI)

 

6. Organizácie, ktoré investujú do praktík PM, plytvajú 28-krát menej peňazí.

Investície do osvedčených postupov riadenia projektov znižujú plytvanie finančnými zdrojmi 28-krát. Toto zníženie je výsledkom úspešného dokončenia väčšej časti ich strategických iniciatív. (CIO)

projektový manažment štatistika neúspech
Poučenie: Nepúšťaj sa do projektu, pokiaľ nemáš všetky potrebné prostriedky.
projektový manažment štatistika neúspech

Škoda každého projektu či zákazky, ktorú nesprávne riadite

Každým dňom, každou hodinou a každou minútou, kedy si nie ste istí ako správne riadiť projekty a zákazky, sa prehlbuje vaša beznádej a vaša neistota.

Laickým a iba intuitívnym riadením projektov môžete prichádzať o svoj čas, peniaze a čo je horšie aj o vašich zákazníkov a o svoje zdravie.

No nemusí to tak byť...

štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie

Štatistiky zlyhaní projektu

7.  Nedostatok jasných cieľov je najčastejším faktorom (37%) neúspechu projektu.

Stanovenie jasných cieľov vám pomôže sledovať míľniky a pokrok a poskytne vám jasný obraz o tom, kde sa momentálne v projekte nachádzate. Vďaka týmto údajom môžete vykonať niekoľko vylepšení alebo posilniť postupy, ktoré sú prospešné pre váš konečný cieľ. (PMI)

 

8.  75% respondentov v odvetví IT nemá dôveru v úspech projektu.

Štatistiky zlyhaní IT projektov ukazujú, že 75% respondentov si myslí, že ich projekty sú od začiatku vždy alebo zvyčajne odsúdené na neúspech. Z týchto 75% sa 27% neustále takto cíti. Väčšina respondentov (80%) zároveň priznala, že polovicu času strávila preformovaním (zmenami) projektov. (Geneca)

 

9.  44% projektov zlyhá z dôvodu nedostatku súladu medzi obchodnými a projektovými cieľmi.

Ako ukazujú štatistiky zlyhaní softvérových projektov, nedostatočné zosúladenie projektov s obchodnými cieľmi je dôvodom, prečo takmer polovica strategických iniciatív zlyhá. Nedostatok zosúladenia má za následok menšiu organizačnú pružnosť, čo spôsobuje, že podniky nie sú schopné dosiahnuť strategické posuny v požiadavkách zákazníkov, využiť očakávaný hospodársky rast a zmierniť straty. (PMI)

štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie

10.  55% projektových manažérov uvádza prekročenie rozpočtu ako dôvod zlyhania projektu.

Viac ako polovica projektových manažérov považuje prekročenie rozpočtu za hlavný dôvod neúspechu projektu. Často je to kvôli nepredvídaným udalostiam, ktoré presahujú ľudské riadenie a kontrolu. Systematické znižovanie prekročenia nákladov by preto malo byť pre projektových manažérov prioritou. V tomto môže pomôcť správne plánovanie a dobrý softvér. (G2)

 

11.  Viac ako polovica majiteľov stavebných projektov zažila najmenej jeden projekt s nedostatočnou výkonnosťou.

Štatistiky zlyhaní stavebných projektov ukazujú, že viac ako 50% majiteľov stavebných projektov na celom svete (a 61% v USA) vidí, že ich projekty zlyhávajú napriek dôvere v plánovanie a riadenie projektov. (KPMG)

 

12.  41% organizácií nedosahujúcich požadovaný výkon tvrdí, že hlavným dôvodom neúspechu projektu je nedostatočná podpora sponzorov (zadávateľov projektu).

Efektívni sponzori projektu poskytujú dôslednú angažovanosť a podporu, ktorá je kľúčová pre úspech projektu. Podľa štatistík zlyhaní projektového manažmentu 41% organizácií s nedostatočnou výkonnosťou a 17% vysokovýkonných organizácií uvádza ako hlavný dôvod zlyhania projektov nedostatočnú podporu sponzorov. (PMI)

 

13. Coca Cola premrhala 4 milióny dolárov na vývoj a uvedenie na trh New Coke a ďalších 30 miliónov dolárov na spätné naskladnenie produktov.

Pokus spoločnosti Coca Cola zaviesť v roku 1985 novú Colu je jedným z najobľúbenejších príkladov nesprávneho projektového riadenia. Namiesto vykonania hĺbkového marketingového výskumu tím urobil viac ako 200 000 chuťových testov, aby sa potvrdilo, že subjektom chutila chuť novej Coly viac ako klasická Cola a Pepsi. Ako sa ukázalo, spotrebitelia to nenávideli a Coca Cola sa naučila veľmi dôležitú lekciu - každý projekt potrebuje správne riadenie. (Business2Community)

štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie

Štatistiky a trendy projektového manažmentu

14.  Odvetvie projektového manažmentu má do konca roku 2020 rásť o 6,6 bilióna dolárov.

Do konca roku 2020 bude vytvorených približne 15,7 milióna nových PM pozícií. Spolu s rastom pracovných miest bude výrazne rásť aj dopyt po zručnostiach riadiť projekty. A veľkosť odvetvia projektového manažmentu sa má zvýšiť o 6,61 bilióna dolárov. (PMI, 2020)

 

15.  Softvér PM používa iba 22% organizácií.

Fakty o projektovom riadení ukazujú, že používanie softvérov na riadenie projektov je stále nízke, napriek tomu, že ich používa 77% výkonných projektov. 55% organizácií zároveň nemá prístup k merateľným ukazovateľom výkonnosti KPI v reálnom čase. Výsledkom je potreba viac času na ručné zostavovanie správ o projektoch. Tieto štatistiky poukazujú na obrovské nárasty produktivity, ktoré ponúkajú najlepšie softvéry pre riadenie projektov. (Wellingtone)

 

16.  Percento organizácií, ktoré používajú tabuľkové editory na riadenie svojich agilných projektov, kleslo zo 74% na 67%.

V rokoch 2017 až 2018 výrazne klesol počet organizácií, ktoré používajú tabuľkové editory na riadenie projektov. Ako naznačujú manažérske štatistiky, tieto spoločnosti prešli na špecializované nástroje a softvéry na riadenie projektov. (Agile247)

 

17.  Trh so softvérom PM je pripravený v rokoch 2020 až 2025 dosiahnuť zloženú ročnú mieru rastu CAGR 10,17%

Napriek relatívne nízkemu používaniu softvérov na riadenie projektov sa tieto systémy stanú nepostrádateľnými, pretože podniky sa zväčšujú vo svojej veľkosti a zložitosti. A práve softvéry zjednodušujú riadenie pracovného zaťaženia, zdrojov a rozpočtu. Rastúci trend trhu so softvérom na riadenie projektov bude naďalej rásť a v rokoch 2020 až 2025 dosiahne 10,17% CAGR. (Mordor Intelligence)

Poznámka autora:
CAGR (Compound Annual Growth Rate) v preklade znamená zložená ročná miera rastu. Je to ukazovateľ rastu, ktorý meria mieru návratnosti investícií po celú dobu trvania investície alebo tiež mieru zhodnotenia investície. Je to vlastne geometrický priemer tempa rastu. (https://managementmania.com/)

18.  Microsoft Project je vedúcou technológiou na riadenie projektov.

Aktuálne štatistiky projektového manažmentu posadili na trón program Microsoft Project. S 22,74% podielom na trhu je tento softvérový produkt pre riadenie projektov absolútnym lídrom v odvetví. Nasleduje Jira s 19,50%, zatiaľ čo Trello je na treťom mieste s 5,51%. (Datanyze)

projektový manažment štatistika neúspech 6a
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie

19.  Až 93% organizácií používa štandardizované postupy riadenia projektov.

Jediný spôsob, akým je možné dosiahnuť ciele, je použitie efektívnych postupov a techník. Konzistentné postupy znižujú riziko a vedú k lepším výsledkom a preto väčšina (93%) organizácií používa štandardizované postupy projektového riadenia. (PMI 2018)

 

20. Formálne riadenie projektov prináša lepšie výsledky.

Štatistiky projektového manažmentu ukazujú, že 73% organizácií, ktoré používajú formálny prístup k riadeniu projektov, vždy alebo často splnilo cieľ alebo zámer. 63% dokončilo projekty v rámci rozpočtu a 59% dodalo projekty včas.
Na porovnanie organizácie, ktoré zriedka alebo nikdy nepoužívajú formálne metódy projektového riadenie - 58%, splnilo pôvodné ciele, 48% dokončilo projekty v rámci rozpočtu a 43% dodalo projekty včas. (PMI)

 

21.  44% vysokovýkonných organizácií používa prediktívne prístupy.

Fakty o projektovom manažmente ukazujú, ako dobre si vysokovýkonné organizácie vyberajú prístup, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám. 44% vysokovýkonných organizácií používa prediktívne prístupy, 30% používa agilné metódy, zatiaľ čo 23% využíva hybridné prístupy. Iba 4% organizácií s vysokým výkonom používa iné metódy. (PMI)

Poznámka autora:
Prediktívne prístupy využívajú klasické metódy projektového riadenia, tzv. vodopádovú metódu riadenia (angl. Waterfall).
Adaptívne prístupy využívajú agilné metódy projektového riadenia (angl. Agile).
Hybridné prístupy využívajú kombináciu prediktívnych a adaptívnych metód, teda kombinácia klasického a agilného riadenia projektov (angl. Hybrid).

 

22.  Multitasking spôsobuje 40% pokles produktivity.

Podľa štatistík riadenia času sú projektoví manažéri kľúčoví pre úspech projektu. Ak sa pokúsite urobiť všetko sami, môžete vidieť zníženie produktivity o 40%. (Business First Family)

Poznámka autora
Pod pojmom „multitásking“ je chápané súbežné plnenie viacerých úloh a postupné „prepínanie“ svojej koncentrácie medzi úlohami. To spôsobuje znižovanie koncentrácie, pokles produktivity práce a najmä výrazné časové straty pri zmene sústredenia sa na ďalšiu úlohu.

štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie
projektový manažment štatistika neúspech

23.  83% vysokovýkonných organizácií absolvovalo školenie o projektovom manažmente.

Vysokovýkonné organizácie uznávajú výhody školenia o projektovom manažmente. 81% ďalej uprednostňuje rozvoj technických schopností projektového manažmentu a 79% uprednostňuje rozvoj vedúcich schopností projektových manažérov. Štatistiky projektového manažmentu pre organizácie s nízkou výkonnosťou v týchto oblastiach sú 34%, 13%a 11%. (PMI)

Poznámka autora
Vysokovýkonná organizácia (HPO - High Performance Organization)
Je koncepčný rámec pre organizácie, ktorý vedie k zlepšenej a udržateľnej výkonnosti organizácie. Hlavnou charakteristikou je schopnosť rozpoznať potrebu prispôsobiť sa okoliu, v ktorom organizácia pôsobí. Vysokovýkonné organizácie môžu rýchlo a efektívne zmeniť svoju operačnú štruktúru a postupy tak, aby vyhovovali potrebám. Tieto organizácie sú flexibilné, zamerané na zákazníka a schopné vysoko efektívne pracovať v tímoch. (https://en.wikipedia.org/)

projektový manažment štatistika neúspech

24.  Do roku 2027 budú zamestnávatelia potrebovať 87,7 miliónov špecialistov pracujúcich na úlohách súvisiacich s riadením projektov.

Firmy sa budú aj naďalej zameriavať na zlepšovanie výkonnosti projektového riadenia, aby zostali konkurencieschopné a udržali si významné postavenie. V súlade s tým bude potreba ďalšieho rastu kvalifikovaných a vyškolených jednotlivcov. Do roku 2027 bude 87,7 milióna expertov pracovať v úlohách zameraných na PM. (PMI)

Škoda každého projektu či zákazky, ktorú nesprávne riadite

No nemusí to tak byť...

Štatistiky výkonnosti projektového manažmentu

25.  Takmer 70% projektov splnilo svoje pôvodné ciele alebo obchodný zámer.

Podľa štatistík úspešnosti projektového manažmentu sa miera úspešnosti projektu v priebehu rokov zlepšuje. V roku 2016 splnilo 62% projektov pôvodné obchodné ciele a iba 50% bolo dokončených v rámci stanoveného rozpočtu. V roku 2018 sa tieto čísla zvýšili na 70% a 60%. (PMI)

 

26. Slabé riadenie zdrojov bolo najväčšou výzvou riadenia projektov v roku 2019.

60% respondentov považuje za svoju najväčšiu výzvu zlé riadenie zdrojov. Medzi ďalšie problémy patrili zle vyškolení sponzori projektov (33%), neefektívne nasadenie riešení PPM (30%) a nedostatočné riadenie (26%). (Wellingtone)

Poznámka autora
PPM (Project Portfólio Management) je označenie pre riadenie portfólia projektov.
Portfólio projektov je súbor rôznych projektov, ktoré spolu nemusia mať spojitosť, no sú zhrnuté do jedného súboru kvôli ich kontrole, koordinácii, určovaniu priorít a optimalizácii pridelenia prostriedkov v rámci trvalej organizácie. (IPMA ICB3)
Program je súbor rôznych projektov, ktoré sú spoločne potrebné na dosiahnutie strategického cieľa trvalej organizácie. (IPMA ICB3)

štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie

27.  Angažovanie zainteresovaných strán je najcennejším procesom projektového manažmentu.

Štatistiky manažmentu ukazujú, že najdôležitejším procesom úspechu projektu je zapojenie zainteresovaných strán. Tvrdí to zhruba 50% respondentov. Na druhom mieste je manažment rizika so 40%, za ním nasleduje plánovanie s 35% a manažment zdrojov s 25%. (Wellingtone)

 

28. 68% projektov nemá efektívneho sponzora (zadávateľa) projektu.

Sponzor je dôležitým faktorom úspechu projektu. Ich cieľom je poskytnúť smer, riešiť konkrétne problémy, zaistiť prostriedky pre projekt, zabezpečiť, aby bol projekt načas a v rámci rozpočtu a ďalšie. Bez týchto usmernení je oveľa pravdepodobnejšie, že projekty zlyhajú. (Wrike)

 

29.  Postupy riadenia rizika sú široko používané vo väčšine organizácií.

Riadenie rizika je jednou z najpoužívanejších metód. Štatistiky projektového manažmentu ukazujú, že takmer tretina organizácií (27%) ho vždy používa, zatiaľ čo 35% ho používa príležitostne. Iba 3% respondentov uviedlo, že nikdy nepoužíva postupy riadenia rizík. (PMI)

projektový manažment štatistika neúspech
projektový manažment štatistika neúspech
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie

30.  62% úspešne dokončených projektov malo sponzorov (zadávateľov), ktorí projekt aktívne podporovali.

Táto štatistika ďalej zdôrazňuje dôležitosť sponzorov projektov, ktorí ich aktívne podporujú. 78% respondentov v prieskume projektového manažmentu v Genece uviedlo, že by chcelo, aby sa do projektu viac zapojili zainteresované strany z podniku. (PMI)

Poznámka autora:
Geneca je americká spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru na zákazku, pomocou pokročilých stratégií. (https://www.geneca.com/)

 

31.  87% skúsených projektových manažérov plne chápe dôležitosť postupov projektového riadenia.

Štatistiky projektového manažmentu ukazujú, že seniorní projektoví manažéri si viac uvedomujú hodnotu projektového riadenia ako ostatní členovia. 87% z nich uviedlo, že úplne chápe dôležitosť praktík projektového manažmentu. Na druhej strane, nedostatočné zapojenie vrcholového manažmentu je hlavným dôvodom, prečo 33% projektov zlyhá. (Business2Community, Workamajic)

Časté otázky

PM1.  Ako projektový manažment zvyšuje úspešnosť IT projektov?

Projektový manažment pomáha organizáciám dokončiť projekty v rámci rozpočtu a včas a splniť pôvodné ciele a obchodný zámer. Okrem toho má táto prax osvedčené skúsenosti s pozitívnym ovplyvňovaním zrelosti realizácie projektu. 80% vysokovýkonných organizácií uviedlo, že používajú postupy projektového riadenia, čo jeho význam ešte viac zdôrazňuje.


PM2.  Koľko projektov môže projektový manažér riadiť?

To sa môže do značnej miery líšiť. Čas riadenia projektu sa nevykonáva v priemernom počte hodín. Môžu dôjsť k zníženiu alebo zvýšeniu času - manažér môže byť obsadený na plný úväzok vo fáze plánovania a potom, ako projekt postupuje, pracovať na menší úväzok. Aj keď počet projektov, ktoré môže manažér zvládnuť naraz, nie je možné stanoviť, realistické prognózy hovoria, že to sú 4.


PM3.  Čo je najčastejšou príčinou neúspechu rozvojových projektov?

Nedostatočné plánovanie projektu je hlavným dôvodom zlyhania projektu. Plánovanie projektu je jednou z najdôležitejších povinností projektového manažéra. Tento proces je životne dôležitý, pretože bez jasnej vízie nebude tím schopný správne vykonávať úlohy a dosiahnuť cieľ projektu.
Automatizovaný batožinový systém medzinárodného letiska v Denveri je jedným z najznámejších príkladov neúspešných projektov z dôvodu zlého plánovania.


PM4.  Aké percento projektov zlyhá?

70% projektov na celom svete zlyhá. Príčin môže byť mnoho: nepresné požiadavky, nezúčastnení sponzori projektu, nepresné odhady, zmena cieľov projektu a ďalšie.


PM5.  Aký je priemerný vek projektového manažéra?

Prieskum zistil, že priemerný vek projektových manažérov je 42,4. Štúdia tiež ukázala, že vrchol je vo veku 27,4 a 54,6 rokov, čo poukazuje na generačný rozdiel v tomto odvetví.

projektový manažment štatistika neúspech
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie
štatistika projektové riadenie úspech zlyhanie

PM6.  Koľko percent z rozpočtu by malo byť vyčlenené na riadenie projektu?

Odhady ukazujú, že náklady na priadenie projektu sa pohybujú medzi 7% a 11% celkových nákladov projektu. Pri navýšení podpory riadenia projektu sa tento údaj môže zvýšiť na 9-15%.

 

PM7.  Akých 5 skupín procesov obsahuje riadenie projektov?

Rozdelenie procesov riadenia projektu do piatich skupín vám môže pomôcť projekt štruktúrovať a zjednodušiť ho do logickejších krokov; takže máte väčšiu šancu uspieť. Päť najdôležitejších skupín procesov (fáz) cyklu riadenia projektu je:

1.     spúšťanie projektu (angl. Project Initiation),
2.     plánovanie projektu (angl. Project Planning),
3.     uskutočňovanie projektu (angl. Project Executing),
4.     monitorovanie a kontrolovanie projektu (angl. Project Monitoring and Controlling),
5.     ukončovanie projektu (angl. Project Closing).

To pre Vás znamená...

Ak sa chcete vyhnúť zlyhaniu pri riadení projektov,
vieme Vám odporučiť riešenie...

projektové myslenie projektové riadenie

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) 
alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu. Pre verejnosť otvárame 2x do roka, pre firmy na vyžiadanie.

projektový manažér screening

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás. Spoločne nájdeme ten správny kľúč k Vášmu úspechu:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Literatúra

Pôvodný článok
Project Management Statistics: Trends and Common Mistakes in 2022, https://teamstage.io/project-management-statistics/ Internet, citované 17.1.2022

Pôvodný článok sa inšpiroval štatistikami a výsledkami prieskumu, ktoré zverejnili nasledovné organizácie:
4PM, PMI, CIO, G2, Geneca, KPMG, Business2Community, Wellingtone, Agile247, Mordor Intelligence, Datanyze, Business First Family, Wrike, Workamajig.

https://managementmania.com/cs/cagr-compound-annual-growth-rate
https://en.wikipedia.org/wiki/High_performance_organization
https://www.geneca.com/

Autor

Potrebujete sa poradiť? Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti.

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
certifikovaný lektor projektového riadenia IPMA CCT stupeň A
hodnotiteľ IPMA® pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

štatistika projektový manažment-1
štatistika projektový manažment.png-2

Ilustračné foto
https://www.action-engineering.com/blog/agile-acceptance-criteria/
https://www.itassetmanagement.net/2011/04/19/sam-project-pitfalls-cartoon/
https://interestingengineering.com/top-17-insanely-stupid-engineering-fails
https://wonderfulengineering.com/31-engineering-mistakes-that-make-you-wonder-who-gave-them-engineering-degrees/
https://blog.docsity.com/en/study-tips/engineering/18-funny-civil-engineering-mistakes-gave-engineering-degrees/

Ochranné známky
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.

PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.

PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® , PfMP®, PMBOK®  Guide sú registrované ochranné známky Project Management Institute.

PTBOK™  Guide je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.

Ak kurzy projektového riadenia,
tak z portálu ProjektoveRiadenie.SK

ProjektoveRiadenia.SK je tu pre vás, aby ste efektívne riadili projekty a boli úspešní.

Ako jediní na trhu vzdelávame metódou "Projektového myslenia".