Umelá inteligencia v projektovom riadení
výzva

Výzva na účasť vo výskumnom projekte IPMA®
Umelá inteligencia v projektovom riadení

IPMA International Project Management Association

Medzinárodná asociácia projektového riadenia IPMA® (International Project Management Association) iniciovala výskumný projekt  "Umelá inteligencia v projektovom riadení".

Východiská

Umelá inteligencia (UI) mení obchodný svet, pretože je považovaná za jednu z najdôležitejších narušujúcich technológií, pretože má zásadný vplyv na podmienky na pracovisku. V minulosti sa uskutočnilo veľa akademických a praktických štúdií, z ktorých väčšina sa zamerala na štúdium záujmu podnikateľských subjektov o prijatie UI, faktory a prekážky adopcie UI a vplyv UI na podnikanie. Iba málo z týchto štúdií sa však špecificky venovalo umelej inteligencii v oblasti riadenia projektov.

Výskumný projekt

Výskumný projekt Umelá inteligencia v projektovom riadení (UI v PM) sa začal v marci 2020 globálnym prieskumom organizovaným organizáciou IPMA v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL. Členovia IPMA boli pozvaní, aby sa zúčastnili a podporili prieskum. Z dôvodu vysokého zapojenia členov IPMA sa zhromaždilo značné množstvo odpovedí. Správa o prieskume bude vydaná na konci augusta 2020 a bude zdieľaná s členmi IPMA.

 

Výzva

V rámci tejto Výzvy oznamujeme začatie druhej fázy výskumného projektu UI v PM. Hľadáme výskumných pracovníkov, ktorí sú ochotní pripojiť sa k projektovému tímu na vykonávanie výskumu relevantných tém, ako napríklad:

  • Projektové riadenie „zamerané na ľudí“ verzus „zamerané na technológie“ v dobe UI.
  • UI pre inováciu riadenia projektov. Projekty ako inteligentné pracovné prostredie organizácií.
  • Modely prijatia UI. Sú klasické modely zavádzania a šírenia technológie stále relevantné?
  • Vplyv UI na procesy projektového riadenia.
  • Vplyv UI na kompetencie projektového manažéra. Kompetencie „nového“ projektových manažérov.
  • Obzvlášť sa odporúčajú prípadové štúdie.

Možnosť zapojenia sa

Ak máte záujem spolupracovať, odošlite štvorstranový výskumný návrh do 30. septembra 2020 e-mailom na adresu: constanta.bodea@ipma.world. V poslednom štvrťroku 2020 budú pozvaní vedúci výskumní pracovníci vybraných návrhov, aby sa pripojili k projektovému tímu a vykonali výskum.

Následne sa zorganizujú projektové stretnutia s cieľom prediskutovať pokrok vo výskume. Členovia projektového tímu dostanú podporu na šírenie výsledkov výskumu, najmä na výskumných podujatiach IPMA. Z rozpočtu projektu sa uhradia tieto kategórie nákladov: cestovné, ubytovanie, účastnícky poplatok za výskumné podujatia a náklady na publikovanie.

Kontaktné osoby

IPMA World
Constanta Bodea
constanta.bodea@ipma.world

Zdroj: IPMA® Slovakia

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® a IPMA ICB®  a logo IPMA sú registrované ochranné známky International Project Management Association.