Úspech a neúspech projektu

(video článok 4 min. 07 sek.)

Úspech a neúspech projektu

Čo je to úspech projektu? A čo je neúspech projektu?
Kedy a ako sa meria?
Za čo ako manažér projektu nesiete zodpovednosť a za čo nie?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Úspech a neúspech projektu

Predstavte si projekt na úrade práce. Projekt sa volá: Rekvalifikačné školenie.
Cieľ aj účel tohto projektu sme si už vysvetlili v inom videu. Odkaz na video je TU (klikni).

CIEĽOM projektu je:

●       preškoliť 10 osôb na vysokozdvižné vozíky,

●       za 1 mesiac (od 1.3. – 31.3.),

●       za cenu 10.000€.


ÚČELOM projektu je:

Zníženie nezamestnanosti/zamestnanie absolventov rekvalifikačného kurzu. Účel projektu budeme merať ako očakávaný prínos po skončení projektu, pričom predpokladáme, že:

●       5 absolventov sa zamestná do 3 mesiacov,

●       4 absolventi sa zamestnajú do 6 mesiacov,

●       1 absolvent rekvalifikačného sa možno nezamestná,

●       a zamestnaní absolventi si musia udržať pracovný pomer najmenej 12 mesiacov.

 

No a ako s tým všetkým súvisí úspech projektu?

Kedy bude projekt úspešný a kedy neúspešný?
A kto zodpovedá za dosiahnutie úspechu?

V projektovom manažmente rozlišujeme 2 úspechy:

●       úspech riadenia projektu,

●       úspech projektu.

Vysvetlíme si to na tabuľke:

úspech a neúspech projektu IPMA projektové riadenie

Prečo si to vysvetlujeme?

V praxi je veľmi dôležité zadefinovať merateľné parametre pre cieľ projektu aj účel projektu. A najmä si ujasniť, kto je za čo zodpovedný.

Pretože, projekt môže byť ÚSPEŠNE URIADENÝ (tzn. projektový manažér dodá produkt v požadovanej kvalite, v schválenom čase a rozpočte). No zároveň ten istý projekt môže byť NEÚSPEŠNÝ, pretože nezabezpečí požadovaný prínos pre organizáciu.

 

A opäť náš príklad

Projektový manažér zabezpečí rekvalifikačné školenie, ktoré prebehne v požadovanej kvalite, v schválenom čase a rozpočte. To znamená, že projekt bol úspešne uriadený.

No čo ak sa absolventi rekvalifikačného kurzu následne nezamestnajú v požadovanom počte a čase ako zadávateľ projektu predpokladal? Potom bude projekt neúspešný.

Ešte raz.
V takomprípade – úspešne uriadený projekt je neúspešný.
Cieľ projektu bol splnený, ale projekt nedodal očakávaný prínos pre organizáciu. Nevyriešil danú potrebu.

 

Prečo tomu tak je?

Na to si odpovieme v niektorom z budúcich videí zameraných na prípravu projektu a štúdiu uskutočniteľnosti. Sledujte nás.

A čo vy? 

Meriate úspech vašich projektov? Mali by ste. Ak sa to chcete naučiť, môžete využiť niektorý z našich praktických kurzov (kliknite na odkaz).

Ak sa vám video-článok páči, dajte nám prosím lajk.
Ak chcete byť priebežne informovaní o ďalších praktických radách, prihláste sa na odber nášho video-kanála.

 

A nezabúdajte.
Ak kurzy projektového riadenia, tak z portálu ProjektoveRiadenie.SK

Tešíme sa na vás.
Dovidenia...

Autor článku

Rád Vám odpoviem na Vaše otázky ...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995, vsetecka@garantpp.sk

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) 
alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® , PfMP®, PMBOK®  Guide sú registrované ochranné známky Project Management Institute.
PTBOK™  Guide je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.