IPMA Slovakia®
nová značka na trhu

IPMA Slovakia
Nové logo IPMA Slovakia

IPMA Slovakia®

Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) od roku 2019 začína využívať značku IPMA Slovakia.

SPPR počas celej svojej histórie pôsobenia spoločnosti napĺňala víziu rozvíjať projektové riadenie a spájať projektovú komunitu na Slovensku.

Spoločnosť pre projektové riadenie SPPR

Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) od svojho založenia v roku 1994 poskytuje prostredníctvom partnerstiev, seminárov a konferencií platformu pre zdieľanie skúseností z projektov. Zvyšuje tak povedomie o projektovom riadení a prostredníctvom certifikovaných projektových manažérov zvyšuje aj podiel úspešných profesionálne riadených projektov na Slovensku.

Už od počiatku založenia SPPR sú jej aktivity spájané s aktivitami a projektami IPMA® (International Project Management Association).
Čo táto spolupráca priniesla?

Medzi najvýznamnejšie aktivity patria:

 • Certifikácia projektových manažérov podľa štandardu IPMA.
 • Spolupráca a aktívna účasť na aktivitách SENET, čo je medzinárodná asociácia združujúca 15 členských krajín IPMA.
 • Rozvoj novej generácie mladých projektových manažérov prostredníctvom založenia a podpory IPMA Young Crew Slovakia.
projektové riadenie certifikácia 2

IPMA rastie

Nakoľko spolupráca SPPR s IPMA stále posilňuje, rozhodli sme sa ešte intenzívnejšie začleniť do medzinárodnej rodiny IPMA a priniesť tak ešte viac benefitov pre projektových manažérov a projektovú komunitu na Slovensku. Naše ďalšie aktivity chceme posilniť v týchto oblastiach:

 • Rozvoj medzinárodných aktivít pre projektových manažérov
 • Posilnenie kompetencií a znalostných oblastí projektových manažérov
 • Prostredníctvom zvyšovania počtu certifikovaných projektových manažérov naďalej zvyšovať podiel úspešných profesionálne riadených projektov na Slovensku

SPPR je IPMA Slovakia

SPPR preto uvádza novú značku IPMA Slovakia®. Radi by sme využili povedomie o medzinárodnej značke IPMA, zdieľanie skúseností s viac ako 70 krajinami sveta a priniesli tak na Slovensko ešte viac zaujímavých poznatkov o projektovom riadení.

ipma slovakia web

Čo je nové:

 • Pri marketingovej komunikácii SPPR je využívaná nová značka IPMA Slovakia
 • Nová doména www.ipma-slovakia.sk
 • Webstránka je redizajnovaná podľa štandardu IPMA (viď www.ipma.world)
 • Obsah novej webstránky je upravený so zameraním na produkty IPMA a IPMA Slovakia
 • Vznikli nové profily IPMA Slovakia na sociálnych sieťach (primárne LinkedIn, Facebook, Instagram)
 • Marketingové predmety budú výlučne so značkou IPMA Slovakia atď.

Čo ostáva bez zmeny:

 • Výška členského poplatku
 • Fakturačné a kontaktné údaje
 • Stanovy

Sme presvedčení, že nová silná značka bude ďalším krokom k ešte lepším službám pre členov.

Zdroj:

Prevzaté a upravené https://www.sppr.sk/ 
https://www.ipma-slovakia.sk/ 

Súvisiace články:

Štandard IPMA ZDARMA (KLIKNI)

Potrebujete sa poradiť?

Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) 
alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.