Štandard IPMA
zdarma

IPMA®
International Project Management Association

IPMA logo projektové riadenie

Medzinárodná asociácia projektového riadenia IPMA® vyvinula a udržiava viaceré medzinárodné štandardy, ktoré vám v praxi môžu pomôcť na ceste za profesionálnym riadením projektov alebo projektovo riadenou organizáciou. Čo vám IPMA ponúka a čo si môžete stiahnuť ZDARMA?

Štandard IPMA ZDARMA

Víziou medzinárodnej asociácie projektového manažmentu IPMA (International Project Management Association) je „Podpora spôsobilostí v celej spoločnosti, ktorá umožní svet, kde budú všetky projekty úspešné." 

IPMA preto vytvorila a udržiava nasledovné štandardy projektového riadenia:

 • IPMA Individual Competence Baseline®, IPMA ICB®
 • IPMA reference Guide ICB4 in an Agile World
 • IPMA Project Excellence Baseline®, IPMA PEB®
 • IPMA Organisational Competence Baseline®, IPMA OCB®
 • IPMA Delta®
 • IPMA Individual Competence Baseline for Coaches, Consultants and Trainers, IPMA ICB4CCT
projektove-riadenie-download

Na stránke IPMA.world je možné štandardy IPMA:

 • zakúpiť v tlačenej podobe (ako knihu)
 • stiahnuť ZDARMA v elektronickej podobe PDF (ako eBook) po zaregistrovaní sa.

IPMA Individual Competence Baseline
IPMA ICB4
for Project, Programme and Portfolio Management
(certifikácia jednotlivcov)

Čo potrebujete vedieť, aby ste sa úspešne certifikovali na projektového manažéra? Štandard IPMA ICB4 je publikácia, ktorá popisuje požadované spôsobilosti jednotlivcov (angl. Competences) na riadenie projektov, programov a portfólií.

Publikácia IPMA ICB je základom znalostí pre certifikačnú skúšku jednotlivcov a každý uchádzač o certifikáciu IPMA ju musí mať naštudovanú.

IPMA ICB4 popisuje 28 spôsobilostí, zoradených do 3 skupín:

 • Perspective - perspektíva (spôsobilosti zvládnuť prostredie projektu);
 • People - ľudia (sociálne spôsobilosti);
 • Practice - postupy (technické spôsobilosti).

 

Osobitnou publikáciou je:

IPMA reference Guide ICB4
in an Agile World

Tento štandard IPMA popisuje špecifiká využitia spôsobilostí na projektové riadenie vo svete agilných projektov. Rovnako ako IPMA ICB4 popisuje 3 skupiny spôsobilostí:

 • Perspective - perspektíva (spôsobilosti zvládnuť prostredie projektu);
 • People - ľudia (sociálne spôsobilosti);
 • Practice - postupy (technické spôsobilosti).

Certifikácia jednotlivcov na Slovensku:

 • podľa štandardu IPMA ICB PROJEKTY - realizuje sa (KLIKNI),
 • podľa štandardu IPMA ICB PROGRAMY - pripravuje sa,
 • podľa štandardu IPMA ICB4 PORTFÓLIO - pripravuje sa,
 • podľa štandardu IPMA ICB AGILE - pripravuje sa.
projektové riadenie štandard IPMA SPS 4

Slovenské verzie

V súčasnosti je do slovenského jazyka preložená a vydaná ako tlačená kniha iba IPMA Individual Competence Baseline, ICB4 4.0 - PROJEKTY  (IPMA ICB PROJEKTY) pod názvom SPS4 Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie.

Ostatné publikácie sú iba v anglickom jazyku na stránke IPMA.world - eshop.

Chcete sa pripraviť
na certifikáciu IPMA?

Pomôžeme vám ...

Chcete sa stať profesionálom a absolvovať Akadémiu projektového manažmentu podľa IPMA?

IPMA Project Excellence Baseline
IPMA PEB 

Čo určuje, či je projekt „dobrý“ alebo „zlý“?
Čo máte na mysli, ak sa snažíme o dokonalosť pri realizácii vašich projektov?

IPMA uviedla štandard IPMA Project Excellence Baseline for Achieving Excellence in Projects and Programmes. Tento model je založený na známom modeli EFQM, ktorý je prispôsobený oblasti riadenia projektov a programov. 

Excelentnosť projektu je definovaná excelentnosťou v týchto troch oblastiach:

 • People & Purpose (ľudia a určenie);
 • Processes & Resources (procesy a prostriedky);
 • Project Results (výsledky projektu).

Štandard IPMA PEB opisuje, ako je možné merať a hodnotiť excelentnosť v týchto oblastiach a na základe tohto hodnotenia, ako pokračovať na ceste k úspešným projektom a programom.

Anglická verzia IPMA PEB - stiahnuť TU.
Slovenská verzia - nie je k dispozícii (štandard nie je preložený).

IPMA Organisational Competence Baseline
IPMA OCB

S cieľom zlepšiť spôsobilosť organizácie riadiť projekty potrebujete vedieť, kde ste v súčasnosti a aké sú ďalšie možnosti. Aká je úroveň zrelosti vašej organizácie? Aká je správna úroveň pre vašu organizáciu?

V štandarde IPMA Organisational Competence Baseline for Developing Competence in Managing by Projects OCB je popísaných 18 organizačných spôsobilostí v 5 oblastiach. Tieto spôsobilosti majú zásadný význam pri vašom úsilí preklenúť priepasť od vízie, poslania a stratégie organizácie až po skutočné konkrétne výsledky.

Anglická verzia IPMA OCB - stiahnuť TU.
Slovenská verzia - nie je k dispozícii (štandard nie je preložený).

 

IPMA Delta
(certifikácia organizácií)

IPMA využíva na certifikáciu organizácií model Delta.
Certifikácia sa nazýva Delta, pretože je založená na 3 štandardoch (ktoré sú popísané vyššie):

 • IPMA Organizational Competence Baseline, IPMA OCB
 • IPMA Individual Competence Baseline, IPMA ICB
 • IPMA Project Excellence Baseline, IPMA PEB

Anglická verzia brožúry IPMA Delta - stiahnuť TU.
Slovenská verzia - nie je k dispozícii (štandard nie je preložený).

Certifikácia organizácií podľa modelu IPMA Delta sa na Slovensku pripravuje.

IPMA Individual Competence Baseline for Coaches, Consultants and Trainers IPMA ICB4CCT

Dobrí projektoví manažéri nemusia byť dobrými školiteľmi či konzultantmi projektového manažmentu. Školitelia potrebujú ďalšie kompetencie. IPMA preto vyvinula štandard pre koučov, konzultantov a školiteľov, ktorý sa nazýva IPMA ICB4CCT. 

Okrem kompetenčných prvkov z IPMA ICB4 definuje IPMA ICB4CCT pre oblasti poradenstva, koučingu a školenia ďalšie prvky v kompetenčných oblastiach Perspektíva, Ľudia a Postupy.

Takže, ak rozvíjate svoje schopnosti na to, aby ste boli skvelým trénerom, koučom alebo konzultantom, využite na svoj rozvoj tento štandard.

Anglická verzia IPMA Individual Competence Baseline for Coaches, Consultants and Trainers, IPMA ICB4CCT - stiahnuť ZDARMA
Slovenská verzia - nie je k dispozícii (štandard nie je preložený).

Certifikácia konzultantov podľa IPMA na Slovensku - realizuje sa.

Obchodné známky a autorské práva IPMA

IPMA Trademarks

The following marks are registered trademarks of IPMA in Switzerland and other countries:

IPMA®
IPMA ICB®
IPMA OCB®
IPMA PMC®
IPMA PPMC®

IPMA Delta®
IPMA Project Excellence Baseline®
IPMA Project Excellence Award®
Project Excellence™

Súvisiace články:

 • IPMA Slovakia (KLIKNI)
 • Certifikát projektového manažéra. Prečo ho vyžadovať? (KLIKNI)
 • Kurzy IPMA a certifikácia pre firmy aj jednotlivcov (KLIKNI)
 • IPMA recertifikácia. Ako predĺžiť platnosť certifikátu IPMA bez skúšky? (KLIKNI)
 • Akadémia projektového manažmentu, tréningový program podľa IPMA (KLIKNI)
 • "Hippokratova prísaha" projektových manažérov (KLIKNI)
projektový manažment kniha

Návod na projektové riadenie

Ak hladáte návod na riadenie projektov, ktorý vysvetluje krok za krokom ako projekt pripraviť, naplánovať a úspešne zrealizovať, potom sa zoznámte s anglicko-slovenskou knihou PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK Guide). Viac o knihe (KLIKNI)

Kniha je inšpirovaná štandardom IPMA, ale aj ďalšími medzinárodnými štandardmi projektového riadenia a "best practices".

Autor

Potrebujete sa poradiť? Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ako sa stať profesionálom? 

Hľadáte RÝCHLE riešenie?
Odporúčame anglicko-slovenskú knihu Projektové myslenie (PTBOK Guide) 
alebo audio-video tréning Projektový manažér za 10 dní.

Hľadáte KOMPLEXNÉ a TRVÁCNE riešenie?
Odporúčame manažérsky tréningový program Akadémia projektového manažmentu.

Hľadáte INÉ riešenie?
Kontaktujte nás, poradíme Vám:
vsetecka@garantpp.sk
+421 905 800 995

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® , PfMP®, PMBOK®  Guide sú registrované ochranné známky Project Management Institute.
PTBOK™  Guide je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.

Ak kurzy projektového riadenia,
tak z portálu ProjektoveRiadenia.SK