projektoveriadenie.sk

Články a aktuality, ktoré Vám pomáhajú...

CAMP MLADÝCH PODNIKATEĽOV

Všetci mladí ľudia chcú byť šťastní. Pre každého z nich to znamená niečo iné. Pokiaľ chceš byť úspešný aj Ty, stretávaj sa s úspešnými. Pomôže Ti v tom „Camp mladých podnikateľov“.

Celý článok

Projektové riadenie a Generácia Z

Sú okolo nás. Sú mladí, ambiciózni a nepoznajú globálne obmedzenia. Kto patrí do Generácie Z? Aké sú silné a slabé stránky Generácie Z? Ako ich využiť v praxi? Viacej v článku Projektové riadenie a Generácia Z.

Celý článok
kňaz projektový manažér 3

Kňaz projektový manažér

Rola „projektového manažéra“ je univerzálna. Môže ju zastávať stavbár, právnik, lekár či kňaz. Neveríte, že môže byť aj „kňaz projektový manažér“? Potom si prečítajte tento príbeh…

Celý článok

Zadanie projektu Logický rámec (zadanie na A4)

Jednoduchý textový dokument vo forme tabuľky, ktorý popisuje logické väzby medzi cieľmi, podmienkami ich dosiahnutia, spôsobom merania...

Celý článok
zadanie-projektu-canvas-3

Zadanie projektu CANVAS (zadanie na A4)

Každý kto riadi projekty vie, že nadhľad nad projektom je dôležitejší ako poznanie všetkých detailov (ktoré sa...

Celý článok

PROJEKTOVÉ MYSLENIE – 5 PRINCÍPOV (eBook ZDARMA)

Vedeli ste, že najväčšie problémy v projektoch sú spôsobené nerešpektovaním základných princípov projektového riadenia?Týmto princípom sa hovorí  „PROJEKTOVÉ...

Celý článok

Ako stanoviť cenu projektu?

Ako správne nastaviť cenu projektu alebo zákazky, aby odpovedala reálnym podmienkam a rizikám realizácie? Čo sú najčastejšie problémy...

Celý článok
Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® PMBOK® sú registrované ochranné známky Project Management Institute.
PTBOK™ je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka www.ptbok.com.