Certifikácia projektových manažérov
a odborníkov na projektové riadenie

Čo je to certifikácia?

Certifikácia je proces posúdenia Vašej odbornej spôsobilosti nezávislým orgánom.

V oblasti projektového manažmentu je medzinárodná certifikácia:

 • proces posúdenia Vašej odbornej spôsobilosti na riadenie projektov,
 • podľa niektorého medzinárodného štandardu (IPMA, PMI, PRINCE2, ...),
 • nezávislým certifikačným orgánom (certifikačnou autoritou).

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Certifikácia a re-certifikácia

Certifikácia prebieha formou skúšky/overením zhody so štandardom.

Výsledkom certifikácie
je udelenie medzinárodne platného certifikátu (s platnosťou obvykle na 3 až 5 rokov) a zapísanie Vášho mena do medzinárodnej databázy odborníkov na projektové riadenie.

Re-certifikácia
je predĺženie platnosti Vášho certifikátu. Zvyčajne si vyžaduje iba zdokladovanie praxe za predchádzajúce obdobie platnosti certifikátu (3 až 5 rokov) a preukázanie odborného rastu/vzdelávania (kurzy, konferencie, webináre, články, samoštúdium...).

projektové riadenie certifikácia 900x1900
certifikácia IPMA PRINCE2 PMI

Prečo sa certifikovať?

Z pohľadu jednotlivca - výrazne rastie Vaša hodnota na trhu práce. Stanete sa držiteľom medzinárodne platného certifikátu, ktorý dokladuje, že ste odborníkom v oblasti riadenia projektov. Certifikáty sa vyžadujú aj vo verejnom obstarávaní a Vy budete jeho držiteľom.

Z pohľadu zákazníka - je certifikovaný projektový manažér predpokladom kvalitného riadenia projektu a zodpovedného hospodárenia s financiami a ďalšími prostriedkami, vyčlenenými na projekt.

Z pohľadu zamestnávateľa - je certifikácia svojich pracovníkov  potvrdenie odbornej spôsobilosti nezávislou treťou stranou a obvykle sa využíva ako podmienka na kariérny rast a postup vo funkcii.

Ako prebieha certifikácia?

Certifikácia je skúška/overenie zhody.  Pri skúške sa porovnáva:

 • čo viete (Vaše teoretické znalosti a praktické skúsenosti)
 • s tým, čo by ste ako projektový manažér mali vedieť (podľa požiadaviek konkrétneho štandardu).

Vlastná skúška môže byť vykonaná formou - písomného testu, online testu, individuálneho riešenia príkladov, skupinového riešenia prípadovej štúdie na workshope, či individuálneho pohovoru s hodnotiteľmi a ich kombinácia.

Forma skúšky je odlišná pre rôzne medzinárodné štandardy a pre rôzne stupne certifikátov.

Certifikáty s vysokou hodnotou (IPMA a PMI) vyžadujú pred skúšou aj zdokladovanie praxe uchádzača na projektoch, prípadne zdokladovanie vzdelávania v oblasti projektového riadenia.

Približné porovnanie certifikačných skúšok

Približné porovnanie certifikačných skúšok na získanie certifikátov pre "projektových manažérov " z hľadiska náročnosti a komplexnosti posudzovania vedomostí, skúseností a vyžadovanej praxe uchádzačov o certifikát.

projektové riadenie certifikácia IPMA PMI PRINCE2

Poznámka:
Porovnanie iných certifikátov, pre manažérov programov a portfólií ani ďalších certifikátov IPMA, PMI a Axelos, nie sú predmetom tohto článku.

Certifikáty pre projektových manažérov:

 • IPMA stupeň A
 • IPMA stupeň B
 • IPMA stupeň C
 • PMI PMP
 • PRINCE2 Practitioner

Certifikáty pre členov projektových tímov
(a začínajúcich projektových manažérov):

 • IPMA stupeň D
 • PMI CAPM
 • PRINCE2 Foundation

 

Ako si vybrať?

IPMA - má ambíciu sa stať najrozšírenejším štandardom na svete. Má až 4 stupňe certifikátov (podľa praxe uchádzača) a certifikát dokladuje aj tzv. "mäkké" sociálne spôsobilosti a spôsobilosti "zvládnuť prostredie" (stratégiu). Štandard je univerzálny bez ohladu na odvetvie hospodárstva. Skúšky sú v slovenskom jazyku, certifikát IPMA-D je rýchlo získateľný. 

PMI - v súčasnosti je nejrozšírenejší štandard - celosvetovo uznávaný. Skúšky sú online v anglickom jazyku. Základom štandardu je procesný model a 10 znalostných oblastí. Vhodný, ak pôsobite na globálnych trhoch, najmä v Amerike a Ázii. Štandard PMI sa stal základom pre spracovanie medzinárodnej normy ISO 21500.

PRINCE2 - je rýchlo získateľný, nevyžaduje dokladovanie praxe, preto sú certifikáty PRINCE2 niektorými odborníkmi považované za certifikáty s nížšou vypovedaciou hodnotou. PRINCE2 používa odlišné skupiny procesov ako štandardy ISO, PMI a IPMA (preto sú niekedy považované za kompatibilné). Ako jedinný štandard popisuje nielen rolu "manažéra projektu" ale aj ďalšie roly v organizačnej štruktúre projektu. Skúšky sú v slovenskom, českom či anglickom jazyku (podľa verzie). Je preferovaný vo verejnej správe najmä z dôvodu rýchleho a jednoduchého získania, no pri riadení verejných projektov je málo využívaný. Najnižší stupeň certifikátu dokladuje, že držitel iba teoreticky pozná metódu

Ako sa na certifikáciu pripraviť?
Využite niektorý z prípravných kurzov...

IPMA Slovakia projektové riadenie

Zástupcom IPMA na Slovensku je SPPR Spoločnosť pre projektové riadenie (IPMA Slovakia). Certifikáty IPMA majú predpoklad sa stať najrozšírenejšími certifikátmi na Slovensku a v Európe, najmä pre komplexnosť certifikačného procesu a univerzálnosť ich využitia. 

Všetky medzinárodné skúšky IPMA je možné vykonať v slovenskom jazyku. Rozdielnosť certifikátov je v praxi uchádzača - preukazuje sa dĺžkou praxe a zložitosťou/komplexnosťou projektov.

Chcem si pozrieť cvičné certifikačné príklady IPMA

Certifikáty a certifikačná skúška IPMA®

projektové riadenie certifikácia IPMA

Viacej informácií: www.ipma.world

Certifikáty a certifikačná skúška PMI®

projektové riadenie certifikácia PMI

Viacej informácií: www.pmi.org  a www.pmi.sk

Certifikáty a certifikačná skúška PRINCE2®

projektové riadenie certifikácia PRINCE2

Viacej informácií: www.axelos.com/certifications/prince2

Porovnanie štandardov

projektové riadenie certifikácia porovnanie IPMA PMI PRINCE2

Súvisiace články:

Certifikát projektového manažéra. Prečo ho vyžadovať?

IPMA® recertifikácia

Štandard IPMA® ZDARMA

Potrebujete sa poradiť?

Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A®  a IPMA ICB® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® , PfMP®, PMBOK®  Guide sú registrované ochranné známky Project Management Institute.
PTBOK™ Guide  je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka, www.ptbok.com.