Certifikácia projektových manažérov
a odborníkov na projektové riadenie

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Čo je to certifikácia?

Certifikácia je proces posúdenia Vašej odbornej spôsobilosti nezávislým orgánom.

V oblasti projektového manažmentu je medzinárodná certifikácia:

 • proces posúdenia Vašej odbornej spôsobilosti na riadenie projektov,
 • podľa niektorého medzinárodného štandardu (IPMA, PMI, PRINCE2, ...),
 • nezávislým certifikačným orgánom (certifikačnou autoritou).

Certifikácia a re-certifikácia

Certifikácia prebieha formou skúšky/overením zhody so štandardom.

Výsledkom certifikácie
je udelenie medzinárodne platného certifikátu (s platnosťou obvykle na 3 až 5 rokov) a zapísanie Vášho mena do medzinárodnej databázy odborníkov na projektové riadenie.

Re-certifikácia
je predĺženie platnosti Vášho certifikátu. Zvyčajne si vyžaduje iba zdokladovanie praxe za predchádzajúce obdobie platnosti certifikátu (3 až 5 rokov) a preukázanie odborného rastu/vzdelávania (kurzy, konferencie, webináre, články, samoštúdium...).

projektové riadenie certifikácia 900x1900
certifikácia IPMA PRINCE2 PMI

Prečo sa certifikovať?

Z pohľadu jednotlivca - výrazne rastie Vaša hodnota na trhu práce. Stanete sa držiteľom medzinárodne platného certifikátu, ktorý dokladuje, že ste odborníkom v oblasti riadenia projektov. Certifikáty sa vyžadujú aj vo verejnom obstarávaní a Vy budete jeho držiteľom.

Z pohľadu zákazníka - je certifikovaný projektový manažér predpokladom kvalitného riadenia projektu a zodpovedného hospodárenia s financiami a ďalšími prostriedkami, vyčlenenými na projekt.

Z pohľadu zamestnávateľa - je certifikácia svojich pracovníkov  potvrdenie odbornej spôsobilosti nezávislou treťou stranou a obvykle sa využíva ako podmienka na kariérny rast a postup vo funkcii.

Ako prebieha certifikácia?

Certifikácia je skúška/overenie zhody.  Pri skúške sa porovnáva:

 • čo viete (Vaše teoretické znalosti a praktické skúsenosti)
 • s tým, čo by ste ako projektový manažér mali vedieť (podľa požiadaviek konkrétneho štandardu).

Vlastná skúška môže byť vykonaná formou - písomného testu, online testu, individuálneho riešenia príkladov, skupinového riešenia prípadovej štúdie na workshope, či individuálneho pohovoru s hodnotiteľmi a ich kombinácia.

Forma skúšky je odlišná pre rôzne medzinárodné štandardy a pre rôzne stupne certifikátov.

Certifikáty s vysokou hodnotou (IPMA a PMI) vyžadujú pred skúšou aj zdokladovanie praxe uchádzača na projektoch, prípadne zdokladovanie vzdelávania v oblasti projektového riadenia.

Približné porovnanie certifikačných skúšok

Približné porovnanie certifikačných skúšok na získanie certifikátov pre "projektových manažérov " z hľadiska náročnosti a komplexnosti posudzovania vedomostí, skúseností a vyžadovanej praxe uchádzačov o certifikát.

projektové riadenie certifikácia IPMA PMI PRINCE2

Poznámka:
Porovnanie iných certifikátov, pre manažérov programov a portfólií ani ďalších certifikátov IPMA, PMI a Axelos, nie sú predmetom tohto článku.

Certifikáty pre projektových manažérov:

 • IPMA stupeň A
 • IPMA stupeň B
 • IPMA stupeň C
 • PMI PMP
 • PRINCE2 Practitioner

Certifikáty pre členov projektových tímov
(a začínajúcich projektových manažérov):

 • IPMA stupeň D
 • PMI CAPM
 • PRINCE2 Foundation

 

Ako si vybrať?

IPMA - má ambíciu sa stať najrozšírenejším štandardom na svete. Má až 4 stupňe certifikátov (podľa praxe uchádzača) a certifikát dokladuje aj tzv. "mäkké" sociálne spôsobilosti a spôsobilosti "zvládnuť prostredie" (stratégiu). Štandard je univerzálny bez ohladu na odvetvie hospodárstva. Skúšky sú v slovenskom jazyku, certifikát IPMA-D je rýchlo získateľný. 

PMI - v súčasnosti je nejrozšírenejší štandard - celosvetovo uznávaný. Skúšky sú online v anglickom jazyku. Základom štandardu je procesný model a 10 znalostných oblastí. Vhodný, ak pôsobite na globálnych trhoch, najmä v Amerike a Ázii. Štandard PMI sa stal základom pre spracovanie medzinárodnej normy ISO 21500.

PRINCE2 - je rýchlo získateľný, nevyžaduje dokladovanie praxe, preto sú certifikáty PRINCE2 niektorými odborníkmi považované za certifikáty s nížšou vypovedaciou hodnotou. PRINCE2 používa odlišné skupiny procesov ako štandardy ISO, PMI a IPMA (preto sú niekedy považované za kompatibilné). Ako jedinný štandard popisuje nielen rolu "manažéra projektu" ale aj ďalšie roly v organizačnej štruktúre projektu. Skúšky sú v slovenskom, českom či anglickom jazyku (podľa verzie). Je preferovaný vo verejnej správe najmä z dôvodu rýchleho a jednoduchého získania, no pri riadení verejných projektov je málo využívaný. Najnižší stupeň certifikátu dokladuje, že držitel iba teoreticky pozná metódu

IPMA Slovakia projektové riadenie

Zástupcom IPMA na Slovensku je SPPR Spoločnosť pre projektové riadenie (IPMA Slovakia). Certifikáty IPMA majú predpoklad sa stať najrozšírenejšími certifikátmi na Slovensku a v Európe, najmä pre komplexnosť certifikačného procesu a univerzálnosť ich využitia. 

Všetky medzinárodné skúšky IPMA je možné vykonať v slovenskom jazyku. Rozdielnosť certifikátov je v praxi uchádzača - preukazuje sa dĺžkou praxe a zložitosťou/komplexnosťou projektov.

Chcem si pozrieť cvičné certifikačné príklady IPMA

Certifikáty a certifikačná skúška IPMA®

projektové riadenie certifikácia IPMA

Viacej informácií: www.ipma.world

Certifikáty a certifikačná skúška PMI®

projektové riadenie certifikácia PMI

Viacej informácií: www.pmi.org  a www.pmi.sk

Certifikáty a certifikačná skúška PRINCE2®

projektové riadenie certifikácia PRINCE2

Viacej informácií: www.axelos.com/certifications/prince2

Porovnanie štandardov

projektové riadenie certifikácia porovnanie IPMA PMI PRINCE2

Súvisiace články:

Certifikát projektového manažéra. Prečo ho vyžadovať?

Potrebujete sa poradiť?

Zavolajte alebo napíšte.
Rád Vám odpoviem na Vaše otázky a odovzdám svoje skúsenosti...

Petr Všetečka projektové riadenie projektový manažment IPMA

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
autor anglicko-slovenskej knihy Projektové myslenie (PTBOK Guide)
certifikovaný projektový manažér IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitioner
hodnotiteľ IPMA pre Slovenskú republiku
+421 905 800 995
vsetecka@garantpp.sk

Ochranné známky a autorské práva
IPMA®, IPMA level D®, IPMA level C®, IPMA level B®, IPMA level A®  a IPMA ICB® sú registrované ochranné známky International Project Management Association.
PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional, MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited.
PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP® , PfMP®, PMBOK®  Guide sú registrované ochranné známky Project Management Institute.
PTBOK™ Guide  je ochranná známka publikácie „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“. Vydavateľ publikácie je Petr Všetečka, www.ptbok.com.